[:ca]Comença l’Any Sant de la Misericòrdia a l’arxidiòcesi[:es]Comienza el Año Santo de la Misericordia en la archidiócesis[:]

[:ca]

La Catedral de Tarragona va acollir, aquest diumenge, dia 13 de desembre, la celebració d’obertura de l’Any Sant, presidida per l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, que va comptar amb prop d’un miler de persones, entre preveres, religiosos i fidels de l’arxidiòcesi. En aquest mateix diumenge es va iniciar l’Any Sant de la Misericòrdia a totes les diòcesis d’arreu del món.

Amb el ritu d’obertura de la Porta Santa de la Catedral seguit d’un solemne pontifical es va iniciar, aquest diumenge, l’Any Sant de la Misericòrdia a l’arxidiòcesi de Tarragona. Els preveres encapçalats pel Sr. Arquebisbe van arribar en processó al Pla de la Seu per iniciar la celebració d’obertura de l’Any Sant. Mn. Rafael Serra, delegat diocesà de litúrgia, va llegir un fragment de la butlla d’indicció de l’Any Jubilar del Papa Francesc,Misericordiæ Vultus, per la qual disposava tots aquells que entrin per la Porta Santa hi trobaran l’amor de Déu que consola, perdona i ofereix esperança. Amb la fórmula «Aquesta és la porta del Senyor. Obriré les portes de la justícia. Entro a casa vostra Senyor», el Sr. Arquebisbe va obrir la Porta Santa i agenollat, va pregar uns moments. Seguidament va continuar la celebració a l’interior de la Catedral. El Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral, acompanyats de l’orgue, van sostenir els cants de la celebració.

El Sr. Arquebisbe, en la seva homilia, va subratllar que el Jubileu no és tan sols una cosa bona per a l’Església «sinó que és indispensable i necessari. El món que vivim, marcat per tants sofriments i pors, necessita la misericòrdia.» En obediència al Papa Francesc, el Sr. Arquebisbe va desitjar i demanar que l’Any Sant renovi la vida de l’Església diocesana. «Discernim el que Déu demana en aquesta hora a l’Església que viu i peregrina Tarragona. Visquem tots seriosament aquest Jubileu. És decisiu per a la credibilitat de la mateixa Església i també és determinant en ordre al creixement de l’Església en el seu futur.» També va tenir paraules per als preveres, demanant-los que la seva vida resplendeixi santedat; per a les parròquies, que siguin comunitats acollidores; per a les institucions socials d’Església, que tot el que fan tan lloable sigui fet amb un amor encara més gran; i per tots aquells que es dediquen a la pastoral de la salut que constantment veuen en els hospitals o les cases el rostre de Crist en el malalt.

Abans de cloure la celebració es va llegir conjuntament la pregària del Papa Francesc per aquest Jubileu i es va lliurar, a dues persones laiques de l’arxidiòcesi, una creu, signe d’amor i misericòrdia; i una Bíblia que pelegrinaran durant aquest Any per les diferents parròquies i comunitats de l’Arquebisbat.

El Sr. Arquebisbe, abans del cant final del Salve Regina, va impartir la benedicció solemne amb indulgència plenària a tots els fidels assistents a la celebració.

Un Any Jubilar Extraordinari convocat pel Papa Francesc

El papa Francesc ha convocat aquest Any Sant o Jubileu entorn de la Misericòrdia amb l’objectiu d’obrir la porta d’una veritable conversió del cor, de tal manera que siguem capaços d’acollir millor, no sols els esdeveniments de la nostra història actual, sinó la coherència entre l’Evangeli i la forma de vida dels cristians en el nostre dia a dia.

Aquest Any interpel·la a viure amb més intensitat l’adoració eucarística, el sagrament de la reconciliació o del perdó i la pràctica caritativa (obres de misericòrdia). També convida a fer un pelegrinatge espiritual exterior –als llocs jubilars com la Catedral o el Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus–, com interior.
any1 any2 any3 any4 any5 any6 any7 any8

[:es]

La Catedral de Tarragona acogió, este domingo, día 13 de diciembre, la celebración de apertura del Año Santo, presidida por el Arzobispo de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, que contó con cerca de un millar de personas, entre sacerdotes, religiosos y fieles de la archidiócesis. En este mismo domingo se inició el Año Santo de la Misericordia en todas las diócesis de todo el mundo.

Con el rito de apertura de la Puerta Santa de la Catedral seguido de un solemne pontifical se inició, este domingo, el Año Santo de la Misericordia en la archidiócesis de Tarragona. Los sacerdotes encabezados por el Sr. Arzobispo llegaron en procesión al Pla de la Seu para iniciar la celebración de apertura del Año Santo. Mn. Rafael Sierra, delegado diocesano de liturgia, leyó un fragmento de la bula de indicció del Año Jubilar del Francisco,Misericordiae Vulture, por la que disponía todos aquellos que entren por la Puerta Santa encontrará el amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza. Con la fórmula «Esta es la puerta del Señor. Abriré las puertas de la justicia. Entro en casa vuestra Señor», el Sr. Arzobispo abrió la Puerta Santa y arrodillado, rogó unos momentos. Seguidamente continuó la celebración en el interior de la Catedral. El Coro y Orquesta de los Amigos de la Catedral, acompañados del órgano, sostuvieron los cantos de la celebración.

El Sr. Arzobispo, en su homilía, subrayó que el Jubileo no es sólo algo bueno para la Iglesia «sino que es indispensable y necesario. El mundo que vivimos, marcado por tantos sufrimientos y miedos, necesita la misericordia». En obediencia al papa Francisco, el Sr. Arzobispo deseó y pidió que el Año Santo renueve la vida de la Iglesia diocesana. «Discernir lo que Dios pide en esta hora a la Iglesia que vive y peregrina en Tarragona. Vivamos todos en serio este Jubileo. Es decisivo para la credibilidad de la misma Iglesia y también es determinante en orden al crecimiento de la Iglesia en su futuro.»También tuvo palabras para los sacerdotes, pidiéndoles que su vida resplandezca santidad; para las parroquias, que sean comunidades acogedoras; para las instituciones sociales de Iglesia, que todo lo que hacen tan loable sea hecho con un amor aún mayor; y para todos aquellos que se dedican a la pastoral de la salud que constantemente ven en los hospitales o las casas el rostro de Cristo en el enfermo.

Antes de cerrar la celebración se leyó conjuntamente la oración del Francisco para este Jubileo y se entregó, dos personas laicas de la archidiócesis, una cruz, signo de amor y misericordia; y una Biblia que peregrinarán durante este Año por las diferentes parroquias y comunidades del Arzobispado.

El Sr. Arzobispo, antes del canto final del Salve Regina, impartió la bendición solemne con indulgencia plenaria a todos los fieles asistentes a la celebración.

Un Año Jubilar Extraordinario convocado por Francisco

El papa Francisco ha convocado este Año Santo o Jubileo entorno de la Misericordia con el objetivo de abrir la puerta de una verdadera conversión del corazón, de tal manera que seamos capaces de acoger mejor, no sólo los acontecimientos de nuestra historia actual, sino la coherencia entre el Evangelio y la forma de vida de los cristianos en nuestro día a día.

Este Año interpela a vivir con más intensidad la adoración eucarística, el sacramento de la reconciliación o del perdón y la práctica caritativa (obras de misericordia). También invita a hacer una peregrinación espiritual exterior -en los lugares jubilares como la Catedral o el Santuario de la Virgen de Misericordia de Reus, como interior.

any1 any2 any3 any4 any5 any6 any7 any8

 

[:]

Aquesta entrada ha esta publicada en Notícies. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.