Vila-seca

Santuari de la Mare de Déu de La Pineda

14 de febrer

Recés de Quaresma al Santuari sobre el tema «La Misericòrdia en el Nou Testament», a càrrec de M. de l’Esperança Amill, a les 17.00 h, i rés de vespres. Organitza l’arxiprestat del Tarragonès Ponent.