Santuari Mare de Déu de Misericòrdia

Per a més informació sobre els pelegrinatges en grup cal dirigir-se al correu electrònic jubileumisericordiareus@gmail.com o al telèfon 628 057 876
(Mn. Estanislau Figuerola).

Missa del pelegrí: Els diumenges i festius a les 11.00 h.                                               Primers diumenges de mes: Presentació a la Mare de Déu de Misericòrdia dels infants recentment batejats.
Acollida al Santuari: Tots els dimecres de les 11.00 a les 13.00 h. i de les 16.00 a les 18.00 h. (a les 17.30 h. rés de vespres). Els dissabtes acolliment al matí.
Dissabtes: A partir de les 17.00 h, rés del Rosari, exposició del Santíssim Sagrament, confessions i rés de vespres.

Parròquia de Sant Pere Apòstol (Prioral)

Cada dijous: trobada de pregària de les 18.00 a les 20.00 h. Exposició el Santíssim, reflexió personal, meditació, temps per a rebre el sagrament de la penitència. A les 19.30 h, celebració de l’eucaristia. Durant aquestes  dues hores hi haurà la presència d’un prevere.