[:ca]Santuari Mare de Déu de Misericòrdia[:es]Reus[:]

[:ca]Per a més informació sobre els pelegrinatges en grup cal dirigir-se al correu electrònic jubileumisericordiareus@gmail.com o al telèfon 628 057 876
(Mn. Estanislau Figuerola).

Missa del pelegrí: Els diumenges i festius a les 11.00 h.                                               Primers diumenges de mes: Presentació a la Mare de Déu de Misericòrdia dels infants recentment batejats.
Acollida al Santuari: Tots els dimecres de les 11.00 a les 13.00 h. i de les 16.00 a les 18.00 h. (a les 17.30 h. rés de vespres). Els dissabtes acolliment al matí.
Dissabtes: A partir de les 17.00 h, rés del Rosari, exposició del Santíssim Sagrament, confessions i rés de vespres.

Parròquia de Sant Pere Apòstol (Prioral)

Cada dijous: trobada de pregària de les 18.00 a les 20.00 h. Exposició el Santíssim, reflexió personal, meditació, temps per a rebre el sagrament de la penitència. A les 19.30 h, celebració de l’eucaristia. Durant aquestes  dues hores hi haurà la presència d’un prevere.

 [:es]ARCIPRESTAZGO DE REUS

Para más información sobre les peregrinaciones en grupo se pueden dirigir al correo electrónico jubileumisericordiareus@gmail.com o llamar al teléfono 628 057 876.

Santuario de la Virgen de Misericordia 

Misa del peregrino: Los domingos y festivos a las 11.00 h.                                                 Primeros domingos de mes: Presentación a la Virgen de Misericordia de los niños recién bautizados.
Acogida en el Santuario: Todos los miércoles de las 11.00 a las 13.00 h. y de las 16.00 a las 18.00 h. (a las 17.30 h. rezo de vísperas). Los sábados la acogida es durante la mañana.
Sábados: A partir de las 17.00 h, rezo del Santo Rosario, exposición del Santísimo Sacramento, confesiones y rezo de vísperas.

Parroquia de San Pedro Apóstol (Prioral)

Cada jueves: encuentro de oración de las 18.00 a las 20.00 h. Exposición del Santísimo, reflexión personal, meditación, tiempo para recibir el sacramento de la penitencia. A las 19.30 h, celebración de la eucaristía. Durant estas dos horas se contará con la presencia de un sacerdote.

[:]