[:ca]Pregària[:es]Oración[:]

[:ca]

logo-pdf

Descarregar pregària

Pregària de l’Any de la Misericòrdia

Senyor Jesucrist, vós ens heu ensenyat a ser misericordiosos com el Pare del cel
i ens heu dit que qui us veu, el veu també a ell.
Mostreu-nos el vostre rostre i serem salvats.
La vostra mirada plena d’amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l’esclavitud del diner; l’adúltera i la Magdalena,
de posar la felicitat només en una criatura;
va fer plorar Pere després de la traïció,
i va assegurar el Paradís al lladre penedit.
Feu que cada un de nosaltres escolti com a pròpia
la paraula que vau dir a la Samaritana:
«Si sabessis quin és el do de Déu!»

Vós sou el rostre visible del Pare invisible,
del Déu que manifesta la seva omnipotència
sobretot amb el perdó i la misericòrdia:
feu que l’Església, en el món, sigui el rostre visible de vós,
el seu Senyor, ressuscitat i gloriós.
Vós heu volgut que els vostres ministres
també fossin revestits de debilitat
perquè sentin una compassió sincera
per aquells que es troben en la ignorància o en l’error:
feu que tothom qui s’apropi a un d’ells
se senti esperat, estimat i perdonat per Déu.

Envieu el vostre Esperit
i consagreu-nos a tots amb la seva unció
perquè el Jubileu de la Misericòrdia
sigui un any de gràcia del Senyor
i la vostra Església pugui,
amb entusiasme renovat,
portar la Bona Nova als pobres,
proclamar als captius i als oprimits la llibertat
i tornar la vista als cecs.

Us ho demanem
per intercessió de Maria, Mare de Misericòrdia,
a vós que viviu i regneu, amb el Pare i l’Esperit Sant,
pels segles dels segles.

Amén.

 [:es]

logo-pdf

Descargar oración

Oración del Año de la Misericordia

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran
en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.

Amén.

 [:]